Registrovať  |  Prihlásiť

ZOZNAM.NET

Počet výsledkov: 3

Detský domov -

www.dedke.sk
Kapacita zariadenia je 90 detí. V zariadení sa nachádzajú špecializované samostatné skupiny. V kmeňovej budove sú deti s viacnásobným postihnutím, vyžadujúce si ...

Slovenská rektorská konferencia -

www.srk.sk
Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich vysoké školy v Slovenskej ...

Hasičský zbor -

www.priekopa.sk
Občianske združenie Hasičský zbor Priekopa bolo založené s cieľom napomáhať pri ochrane a rozvoji kultúrnych a historických hodnôt v oblasti ...
  • Detský domov
  • Hasiči
  • Školstvo